Revision af kryptovaluta

Faglig nyhedKryptovaluta er kryptisk – ikke kun at forstå, også at revidere. Vi deler her erfaringer fra Canada og England.

RevisionRegnskabOm revisor

I Danmark har vi kun få erfaringer med den revisions- og regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta. Derfor finder vi det relevant at dele informationer om emnet fra vores kollegaer i det store udland.

 

Hvad er en kryptovaluta?

En kryptovaluta (eller ”crypto currency”) er et digitalt aktiv designet til at fungere som et byttemiddel. Der findes 4.798 forskellige kryptovalutaer med en samlet market cap på 239 mia.USD. Her er Bitcoin den mest kendte og mest værdifulde med 157 mia.USD. (Opgjort d. 14. november 2019 kl. 11:00)

Nyt fra Canada
Canadian Public Accountability Board (“CPAB”) har udgivet et kort notat med deres observationer fra inspektioner af revisionsopgaver, hvor de reviderede virksomheder havde indregnet væsentlige kryptoaktiver. CPAB fandt væsentlige svagheder i det udførte revisionsarbejde i syv af de otte inspicerede opgaver. Dette kunne ultimativt have ført til væsentlige fejl i regnskaberne, som revisorerne, på baggrund af det udførte arbejde, ikke havde været i stand til at opdage.

 

De fem primære observationer var følgende:

  1. Revisorerne havde ikke tilstrækkelig forståelse for revisionsmæssige risici, da revisionsplanlægningen blev fastlagt, herunder også manglende brug af egne krypto- og blochchain-eksperter, når det var relevant.

  2. Revisorerne baserede ukritisk revisionen på oplysninger, som blev indhentet fra børser, hvor kryptoaktiver bliver handlet. Revisorerne forholdte sig ikke til, hvorvidt informationerne var pålidelige, og de blev ikke efterprøvet. Revisorerne antog ukritisk, at disse børser var valide at basere revisionen på – fx værdiansættelsen og fuldstændigheden af kryptoaktiverne.

  3. Revisorerne opnåede ikke tilstrækkeligt egnet bevis for ejerskabet af kryptoaktiverne. Mange gange anvendes kryptoaktiverne til at skjule netop, hvor de kommer fra, og hvem der ejer dem. Revisionsmålet er derfor meget vanskeligt at komme helt i mål med for generalist-revisoren og nok mindre vanskeligt for en krypto-ekspert eller en revisor, som har erfaring med området.

  4. Revisorerne vurderede ikke pålideligheden af oplysninger fra blockchains.

  5. For virksomhederne, som beskæftigede sig med krypto mining, blev der ikke indhentet tilstrækkeligt revisionsbevis, som afdækkede besvigelsesrisikoen vedrørende omsætning. 

I notatet fra CPAB angives også gode forslag til, hvordan revisorerne i stedet burde have løst revisionsopgaven.

 

Hvem er CPAB?

The Canadian Public Accountability Board is Canada’s recognized source of timely reporting on auditor oversight and audit quality. We contribute to thought leadership on enhancing audit quality through resources, insights, tools, research, outreach and communication. We also act as a catalyst for dialogue and engagement among key stakeholders on audit quality issues, domestically and globally.”

Kilde: CPAB, November 2019

Nyt fra Storbritannien (ICAEW) 
Vores søsterforening ICAEW i Storbritannien afholdt i oktober 2019 et webinar om 1) hvad kryptovaluta er og 2) hvordan revisor bør tilgå disse (regnskabs-, revisions-, og skattemæssige behandling samt anti-hvidvask overvejelser). Webinaret kan tilgås på ICAEW’s arkiv og har resulteret i en kort Q&A, hvor blandt andet følgende dansk-relevante spørgsmål behandles: 

  • Kryptovalutaer anvendes ofte til at skjule kriminel aktivitet. Hvorfor er det så svært at spore disse transaktioner?
  • Going concern-overvejelser, når en kunde har en stor beholdning af kryptovaluta – herunder også værdiansættelse
  • Regnskabsmæssig behandling vedr. ”stable coins” eller kryptovalutaer, som er linket til en børs eller et mere traditionelt kendt aktiv.       

Regnskabsmæssig behandling af kryptovalutaer
Vi udgav i 2018 og 2019 to artikler om emnet, og disse er stadigvæk relevante at overveje for danske revisorer, som beskæftiger sig med revisions- og regnskabsopgaver, hvor kunderne ejer kryptovalutaer:

 

Fra 2019 og mest relevant: Kryptovaluta i årsregnskabet – afklaring på vej fra fortolkningskomité. Og seneste nyt på ifrs.org eller i EY’s publikation fra august 2019

 

Fra 2018 og mindre relevant: Hvordan behandles bitcoins i årsregnskabet? ”Den regnskabsmæssige behandling af bitcoins er ikke endeligt afklaret – hverken internationalt eller i Danmark. I artiklen findes nogle overvejelser og et foreløbigt bud på, hvordan bitcoins kan behandles i årsregnskabet.”