Revision af bankregnskaber - hyrdebrev fra FINU

Faglig nyhedTil brug for revision af pengeinstitutternes årsregnskaber for 2012 har det Finansielle Udvalg (FINU) udarbejdet et notat om særlige problemstillinger i den forbindelse.

Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har foreningens Finansielle Udvalg (FINU) udarbejdet et notat, som belyser visse særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2012.

Notatet skal ses som et supplement til gældende love, bekendtgørelser mv., herunder Finanstilsynets orienteringsskrivelser (”julebreve”). Formålet med notatet er alene at kommentere på udvalgte problemstillinger i forbindelse med årsafslutningen for 2012.

I notatet behandles:

1. Oplysninger i årsrapporten om usikkerheder m.v.
2. Going concern overvejelser
3. Revisors konklusion og revisionspåtegning
4. Ny revisionsbekendtgørelse forventes fra 2013

Notat er tilgængeligt her.