Spekulationsforbuddet i lov om finansiel virksomhed

Faglig nyhedFinanstilsynet har i et notat af 24. februar 2004 svaret på en række spørgsmål, som bl.a. FSR har rejst, om forståelsen af reglerne om kontrol med overholdelse af spekulationsforbuddet i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har i et notat af 24. februar 2004 svaret på en række spørgsmål, som bl.a. FSR har rejst, om forståelsen af reglerne om kontrol med overholdelse af spekulationsforbuddet i lov om finansiel virksomhed (lovens § 77).

Notatet omhandler de praktiske problemstillinger i relation til gennemgang af den finansielle virksomheds retningslinjer og kontrolprocedurer, som den eksterne revision skal foretage én gang om året.

Finanstilsynets notat samt følgebrev til brancheorganisationerne på det finansielle område er vedhæftet nedenfor (TIF-filer).

24-02-2005.TIF (34 K )

24-02-2005[0].TIF (487 K )