Anvendelse af ISA'er i forhold til virksomhedernes størrelse og kompleksitet

Faglig nyhedIAASB har udsendt en publikation med syv spørgsmål og svar, der har til formål at belyse, hvordan den faktiske anvendelse af de internationale standarder for revision afhænger af virksomhedernes størrelse og kompleksitet.

IAASB har udsendt en publikation med syv spørgsmål og svar, der har til formål at belyse, hvordan den faktiske anvendelse af de internationale standarder for revision afhænger af virksomhedernes størrelse og kompleksitet. Det fremhæves specielt, hvordan man i de ajourførte standarder afspejler denne afhængighed, så det bliver lettere at anvende standarderne på en måde, der står i forhold til virksomhedernes størrelse og kompleksitet.

De 7 spørgsmål der besvares i publikationen er:

  1. Hvordan tager ISA'erne højde for det forhold, at de karakteristika, der knytter sig til små og mellemstore virksomhedere, er væsentligt forskellige fra de karakteristika, der knytter sig til større og mere komplekse virksomheder?
  2. Hvordan afviger arbejdsindsatsen ved en revision af en lille eller mellemstor virksomhed fra den arbejdsindsats, der knytter sig til en revision af en større virksomhed?
  3. Hvordan hjælper ISA'erne revisor til at anvende disse standarder på revisioner af mindre og mellemstore virksomheder?
  4. Skal revisor efterleve alle ISA'er ved revision af en mindre eller mellemstor virksomhed?
  5. Skal revisor efterleve alle krav i alle relevante ISA'er, ved revision af en mindre eller mellemstor virksomhed?
  6. Hvordan kan revisionsdokumentation være til hjælp for revisor ved revision af en mindre eller mellemstor virksomhed?
  7. Hvordan hjælper ISA'erne revisor i at efterleve kravene til dokumentation effektivt og økonomisk forsvarligt?

Uanset de ajourførte internationale standarder for revision først træder i kraft for revision af regnskaber, der begynder 15. december 2009 eller senere, er det generelle indhold i besvarelsen af de 7 spørgsmål særdeles relevant også under gældende standarder.

IAASB - applying-isas-proportionate