IAPS 1000 Special Considerations in Auditing Complex Financial Instruments - DRAFT

Faglig nyhedI lyset af den finansielle krise har IAASB udarbejdet en vejledning, der fokuserer på de særlige overvejelser revisor skal gøre sig ved revision af virksomheder, der gør brug komplekse finansielle instrumenter. Kommenteringsfrist 11. Februar 2011

Ved opdateringen af IAPS 1000 er målet at øge fokus på nogle af de problemer, der opleves i praksis ved revision af finansielle instrumenter i virksomhedernes regnskaber. Her tænkes specielt på vurdering af aktiver og fastsættelse af dagsværdier i et illikvidt marked. 

Med udkastet foreslås samtidigt en ændring til "Forord til International Standards on Quality, Control, Auditing and Related Services". Heri fastlægges gyldigheden af nærværende og kommende IAPS'er, og i den forbindelse, at de udsendte IAPS'er har som formål at fremme god praksis samt at give praktisk vejledning i relation til implementering og anvendelse af ISA'erne.

IAPS 1000 Auditing Complex Financial Instruments