Vejledning til små og mellemstore revisionsfirmaer om brug af Internationale Standarder om Revision

Faglig nyhedIFAC har udsendt en opdaterer version af vejledningen til små og mellemstore revisionsfirmaer, der har som formål at hjælpe revisorerne med en effektiv anvendelse af ISAer på revision af små og mellemstore virksomheder.

IFAC's vejledning fra november 2011 indeholder kun mindre opdateringer i forhold til den version IFAC udsendte i oktober 2010. Vejledningen må ikke bruges som et alternativ til at læse og sætte sig ind i ISAerne men alene som et supplement, der kan underbygge en konsistent anvendelse af disse standarder.  

  • Bind 1 redegør for det grundliggende indhold i en risiko-baseret revision udført efter de Internationale Standarder om Revision. Vejledningen retter sig mod studerende og revisorer med begrænset kendskab til ISA'erne, som ønsker at forstå og anvende disse standarder korrekt. Vejledningen kan også anvendes som undervisningsmateriale.
  • Bind 2 indeholder en mere praktisk orienteret vejledning i anvendelsen af ISA'erne ved revision af SMV'er. Vejledningen retter sig mod revisorer, der er vant til at arbejde med ISA'erne, men har behov for et værktøj, de kan referere til samt for specifik vejledning til at gennemføre en omkostningseffektiv revision af SME'er.

Guiden kan downloades fra IFAC's hjemme side ->  http://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-en