Den opgaveansvarlige partners ansvar, når denne har kontorsted uden for det område, hvor hovedparten af revisionen udføres

Faglig nyhedDen opgaveansvarlige partners ansvar i henhold til de internationale standarder om revision er det samme, uanset om størstedelen af revisionen måtte
udføres i et andet område end det, hvori den opgaveansvarlige partner har kontorsted.

Revision

Standardernes krav til den opgaveansvarlige revisor om at tage ansvar for ledelse, tilsyn, udførelse og gennemgang af revisionen samt om at sikre, at der er indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, har internationalt givet anledning til mange drøftelser om, hvorvidt dette krav er relevant i situationer, hvor den opgaveansvarlige partner fysisk ikke befinder sig i det område, hvor størstedelen af revisionen udføres.

Spørgsmålet har været forelagt IAASB, der som reaktion derpå har udsendt en orientering med det overordnede budskab, at den opgaveansvarlige partners ansvar, som dette er beskrevet i de internationale standarder, gælder for alle revisioner, herunder også for revisioner, hvor den opgaveansvarlige revisor befinder sig uden for det område, hvor størstedelen af revisionen udføres.

 Staff Audit Practice Alert - August 2015