Tips til at anvende International Standards on Auditing omkostningseffektivt.

Faglig nyhedSeks tips til hvordan ISAerne kan anvendes økonomisk effektivt også på små og mellemstore virksomheder. En artikel af Stuart Hartley FCA.

Artiklen beskriver seks grundlæggende regler, der kan bidrage til en omkostningseffektiv anvendelse af de International Standards on Auditing. Artiklen er af speciel interesse for små og mellemstore revisionsfirmaer og er et supplement til de af IAASB tidligere udsendte Spørgsmål og Svar om anvendelse af ISA'er i forhold til virksomhedernes størrelse og kompleksitet.

  • Tag dig tid til at læse og forstå de krav, der følger af de enkelte standarder,  og tag standarderne til dig.
  • Identificer de kilder der skaber risici ikke kun konsekvenserne af disse.
  • Brug tid på planlægning.
  • Forstå kontrolmiljøet hos virksomheden.
  • Stræb efter fortsat forbedring - ikke bare "same procedure as last year".
  • Kommuniker med ledelsen, vær sikker på at ledelsen ved, hvad en revision drejer sig om, og at kommunikationslinjerne er klare.  

20100104-SMPC-TipsOnApplyingISAsArticle-V1-FINAL