Internationale standarder om kvalitesstyring og revision 2009 - 20xx

Faglig nyhedDe første internationale standarder om kvalitetsstyring (ISQC) og revision(ISA)blev første gang udsendt på dansk i april 2011. Standarderne afløste Revisionsstandarderne (RS 1 - RS 810)med virkning for revision af regnskaber for perioder der begyndte 15. december 2010 eller senere. Vedlagt findes en oversigt over de i 2011 og senere udsendte internationale standarder herunder eventuelle ajourførte standarder og tidspunktet for deres ikrafttrædelse.

Revision

I 2009 udsendte IFAC en opdateret version af samtlige internationale standarder om kvalitetsstyring og revision. Standarderne er oversat til dansk og efter EU’s godkendelse af den danske oversættelse udsendt i april 2011.

Standarderne afløste de tidligere udsendte revisionsstandarder.

Bilag 1 indeholder en oversigt over udsendte ISA samt Bilag ”Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning”, herunder oplysning om ikrafttrædelsestidspunkt og eventuelt udløb i de tilfælde, hvor den pågældende standard efterfølgende er ajourført.

De til enhver tid gældende standarder findes i denne sektion på FSR - danske revisorers hjemmeside. Standarderne er endvidere offentliggjort i den af Karnov Group årligt udsendte Revisionshåndbog.

Bilag 1 Internationale standarder om kvalitetsstyring og revision 2009 -  

Bilag 3 Revisionstandarder udsendt 2002 - 2008

Kronologisk oversigt over vejledninger og standarder for god revisor skik 1978 -