ISA 720 (Revised), The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing or Accompanying Audited Financial Statements and the Auditor's Report Thereon

Faglig nyhedIAASB har udsendt udkast til ISA 720 (Revised)om revisors ansvar for andre oplysninger i dokumenter, der indeholder eller vedlægges reviderede regnskaber. IAASB opfordrer revisorer og andre interessenter til at fremkomme med deres eventuelle kommentarer til det fremsendte udkast. FSR - danske revisor kommentarer til udkastet er vedlagt.

Revision

Ved ajourføringen af ISA 720 klarificeres og understreges de forhold, revisor skal være opmærksom på, når et revideret regnskab og revisors erklæring offentliggøres sammen med  ”anden information”.

Ved ”anden information” tænkes på de informationer, der indgår i dokumenter, der indeholder virksomhedens reviderede regnskab uden at være en del af dette regnskab. Eksempelvis en supplerende beretning eller en ledelsesberetning, hvor revisor ikke har afgivet særskilt erklæring eller for ledelsesberetningens vedkommende en udtalelse.

I forhold til den eksisterende ISA 720 øges revisors ansvar, herunder revisors ansvar for rapportering om sådanne informationer.

ISA 720 -> her

REVUs kommentarer -> her