Høringssvar på forslag om ajourførte erklæringsstandarder (ISA 800 og 805)

Faglig nyhedFSR – danske revisorer har afsendt høringssvar på IAASB Exposure Draft (ED): “ISA 800 (Revised), Special Considerations ─ Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks, og ISA 805 (Revised), Special Considerations ─ Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement Proposed, Conforming Amendment to Another ISA.”

Revision

IAASB’s høringsudkast har som overordnet formål at give erklæringer afgivet efter ISA 800 (begrebsrammer med særligt formal) og ISA 805 (bestanddele af et regnskab, samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab) samme struktur som i de kommende standarder om revisionspåtegningen efter ISA 700, ISA 701, ISA 705 og ISA 706.

Generelt stiller FSR - danske revisorer sig positivt over for denne hensigt. På de konkrete høringsspørgsmål har vi dog en række kommentarer, herunder især:

  • Generelt støtter vi, at der ikke er krav om at anføre centrale forhold ved revisionen (key audit matters), men at dette er tilladeligt. Her efterlyses der dog bedre vejledning om, hvornår dette er hensigtsmæssigt, og i hvilken form dette i så fald kan ske. Dette er særligt udtalt ved forslaget til ajourføring af ISA 805.

  • Hertil er vi ikke enige i, at det altid er relevant at anføre et afsnit fra revisionen af det fuldstændige regnskab om væsentlig usikkerhed, der rejser betydelig tvivl om fortsat drift, i en erklæring efter ISA 805.

  • Endelig opfordrer vi til, at ISA 810 (regnskabssammendrag) også ajourføres for at undgå, at den bliver tilbage som en enkeltstående erklæringsstandard om revision i det gamle format. Dette bør ske, selv om standarden angiveligt kun anvendes i begrænset omfang i praksis.

Link til høringssvaret

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag