Proposed Changes to the International Standards on Auditing (ISAs)–Addressing Disclosures in the Audit of Financial Statements

Faglig nyhedIAASB har udsendt et Exposure Draft med forslag til ændringer i diverse internationale standarder om revision. De foreslåede ændringerne retter sig alle mod revisionen af regnskabernes note oplysninger. Høringsfrist 11. september 2014.

Revision

Ønsket om/behovet for at øge ISA'ernes fokus på revisionen af regnskabernes note oplysninger skal ses i lyset af  den stadige stigende betydning, sådanne oplysninger har for regnskabslæsernes beslutningsproces, samt den feedback IAASB fik på det i 2011 udsendte  Discussion Paper, The Evolving Nature of Financial Reporting: Disclosure and Its Audit Implications. 

Proposal -> her