Diskussionsoplæg fra IAASB om kvalitet – fokus på professionel skepsis, ISQC 1 og ISA 600

Faglig nyhedIAASB lægger an til ajourføringer af standarder, der skal medvirke til at styrke offentlighedens tillid til revisionens kvalitet, herunder specielt ISQC 1 (Kvalitetsstyring i firmaer, der udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver) og ISA 600 (Særlige overvejelser – revision af koncernregnskaber (herunder komponentrevisors arbejde)). Som led i forarbejdet hertil efterlyses der høringssvar på et omfangsrigt diskussionsoplæg.

Revision

IAASB udsendte den 17. december 2015 et omfattende diskussionsoplæg om at styrke kvaliteten af revisionen af hensyn til den offentlige interesse: ”Enhancing Audit Quality in the Public Interest. A Focus on Professional Skepticism, Quality Control and Group Audits.”.

Diskussionsoplægget indeholder i alt 35 spørgsmål, hvoraf en del har underordnede delspørgsmål.

Spørgsmålene falder i fire grupper:

  • Generelle forhold
  • Professionel skepsis
  • Kvalitetskontrol og
  • Koncernrevision  

Diskussionsoplægget har høringsfrist den 16. maj 2016.

Høringssvarene vil indgå i overvejelserne om mindre ajourføringer af en række standarder samt gennemgribende ajourføringer af ISQC 1 om kvalitetsstyring og ISA 600 om koncernrevision. Efter planen behandles høringssvarene på møder i september 2016. Herfra og igennem 2017 forventes så de relevante projektforslag, herunder en beslutning om fremgangsmåden i forhold til professionel skepsis, samt høringsudkast til ajourføringer af standarder.

Diskussionsoplægget kan ses her.

Diskussionsoplægget findes også i en mindre udgave med kun 9 af spørgsmålene, et ”Overview”. Denne udgave må formodes at blive lagt til grund for høringssvar fra mange interessenter, idet den er uden de mere tekniske spørgsmål.

Overview-versionen kan ses her.Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag