Høring: Ajourføring af ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger

Faglig nyhedIAASB har udsendt forslag til omfattende ændringer af ISRS 4400, herunder udvidelse af anvendelsesområdet og distributionen af erklæringen, som i lang tid har været en hindring for anvendelsen af aftalte arbejdshandlinger.

Revision

IAASB har udsendt udkast til ajourføring af ISRS 4400. IAASB’s mål med ajourføringen af ISRS 4400 er at bringe standarden på omgangshøjde med de øvrige IAASB-standarder og samfundets efterspørgsel efter erklæringer om aftalte arbejdshandlinger. Endvidere er formålet med ajourføringen af standarden at bidrage til klarheden, forståelsen og den praktiske anvendelse af ISRS 4400.

I ajourføringen har fokus blandt andet været på:

 • Definition af nøglebegreber
 • Nye krav og vejledning vedrørende anvendelse af faglige vurderinger
 • Nye krav og vejledning vedrørende revisors uafhængighed
 • Anvendelse af (u)passede terminologi
 • Anvendelse af en revisorudpeget ekspert, herunder revisors ansvar
 • At erklæringer om aftalte arbejdshandlinger kun skal være begrænset til aftalens parter, når revisor beslutter det
 • Udvidelse af anvendelsesområdet, så både finansielle- og ikke-finansielle oplysninger kan omfattes
 • Revisors etiske ansvar med hensyn til besvigelser og manglende overholdelse af lovgivning.

Kommentarer fremsendes til FSR - danske revisorers sekretariat senest den 19. februar 2019, att. chefkonsulent, statsautoriseret revisor, Louise Nellemann (e-mail: lne@fsr.dk).

Se standarden her


Kontakt

 • Louise Nellemann

  Faglig chef- revision, etik og kvalitet, statsautoriseret revisor

  4193 3161
 • Carl Oscar Lewis-Clemmensen

  Student