Høring: Konsekvensændringer af de internationale standarder som følge af den ajourførte IESBA Code

Faglig nyhedIAASB har offentliggjort udkast til konsekvensændringer af de internationale standarder som følge af de ajourførte Etiske Regler (IESBA Code).

Revision

Som følge af de omfattende ændringer af de Etiske Regler (IESBA Code) har IAASB udarbejdet udkast til konsekvensrettelser af IAASB’s standarder (ISQC, ISA, ISRE, ISAE, ISRS og IAPN).

De fleste tilpasninger er redaktionelle og af afklarende natur. Ændringerne kan kategoriseres i fire kategorier: 

  1. Kategori 1: Foreslåede ændringer for at afspejle strukturelle ændringer til, og anvendelsen af, IESBA Code.
  2. Kategori 2: Foreslåede ændringer af rammerne i ISA for at adressere trusler mod overensstemmelse med de fundamentale principper i IESBA Code.
  3. Kategori 3: Opdatering af titlen på IESBA Code.
  4. Kategori 4: Foreslåede ændringer for at skabe overensstemmelse af terminologi mellem IESBA Code og ISA.     

På baggrund af de foreslåede tilpasningers indhold og karakter foreslår IAASB, at ændringerne skal træde i kraft allerede 90 dage efter den endelige godkendelse.

Alle ændringer samt uddybende forklaringer og baggrunden for ajourføringen fremgår af høringsudkastet, som kan findes her.  

Kommentarer til høringen kan sendes til Carl Oscar Lewis-Clemmensen på clc@fsr.dk senest den 5. december 2019.