Nordisk standard for revision i mindre virksomheder - Udkast

Faglig nyhedDen Nordiske standard for revision i mindre virksomheder er udviklet af Nordisk Revisorforening med det formål at effektivisere revisionen i de mindre virksomheder uden at mindske den kvalitet, der er forbundet med en revision udført efter de internationale standarder om revision. Frist for kommentarer er 19. oktober 2015.

Revision

Den nordiske standard er en principbaseret revision, der i lighed med de internationale standarder om revision tager udgangspunkt i en vurdering af risikoen for, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Til forskel fra de internationale standarder fastlægges de nødvendige revisionshandlinger på grundlag af revisors faglige vurdering og professionelle skepsis således at forstå, at standarden ikke i samme omfang, som det er tilfældet med de internationale standarder, indeholder en detaljeret opremsning af kravene til revisor.

I høringen er tilbagemelding på nedennævnte spørgsmål af særlig interesse:

  • Anses vedlagte udkast til en standard velegnet som grundlag for en revision i små virksomheder af samme kvalitet som en revision udført efter de internationale standarder?
  • Anses standarden at kunne påvirke kvaliteten og effektiviteten af revisionen? Og i givet fald hvordan?
  • Vil revisorerne have behov for særlig vejledning for at kunne benytte standarden?
  • På hvilke områder er der i givet fald behov for vejledning? Hvilken oplæring eller efteruddannelse vil være nødvendig for, at en praktiserende godkendt revisor kan tage standarden i brug?

Følgebrev til høringsparter -> her

Nordisk standard om revision i mindre virksomheder-> her

Questions and Answers -> her 

Udkast til nordisk standard om revision i mindre virksomheder indeholder tekst taget fra International Standards on Auditing of the International Auditing and Assurance Standards Board,  som er udgivet  af the International Federation of Accountants (IFAC) in September 2014. IFAC har copyright til denne tekst, der er anvendt med tilladelse fra IFAC. Kilde:   Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-185-1”