Høringssvar til lovudkast om ny erklæringsstandard som alternativ til revision

Faglig nyhedFSR - danske revisorer har afgivet høringssvar til et lovudkast, der vil gør det muligt at indføre en ny erklæringsstandard for virksomheder i regnskabsklasse B som alternativ til revision af deres regnskaber.

I regeringens udspil "Enklere regler - Den virksomhedsrettede indsats for bedre regulering 2012-2015" fra den 15. marts 2012 fremgik det, at regeringen ville indføre en ny erklæringsstandard for mindre virksomheder.

FSR - danske revisorer har netop afgivet høringssvar til det udkast til lovforslag, som vil indføre den nye erklæringsstandard, når det bliver vedtaget. Høringssvaret kan du læse her.

Som det fremgår af høringssvaret, er foreningen meget positiv over for indførslen af den nye erklæringsstandard. Lovudkastet bør dog justeres på enkelte områder, herunder særligt at den nye erklæringsstandard ikke må betegnes som "revision", da det vil være med til at skabe forvirring og give et forkert indtryk af, hvad en gennemgang efter den nye standard indebærer.

Den nye erklæringsstandard bygger på det forslag til "Udvidet Gennemgang", som foreningen tidligere har udarbejdet. Det kan du læse mere om her. Lovgivningsmæssigt vil selve indholdet af den nye erklæringsstandard blive fastlagt i bekendtgørelsesform, og er således ikke en del af lovudkastet.

Ud over erklæringsstandarden indeholder lovudkastet også andre elementer om bl.a. fravalg af revision, afgrænsning af virksomheder omfattet af revisorlovens § 21, stk. 3 og organisering af Revisortilsynets kontrol.

Det er forventningen, at lovforslaget vil blive fremsat primo oktober 2012, og at udkast til bekendtgørelse om erklæringsstandarden vil foreligge på det tidspunkt.