Mindre holdingselskaber får nu mulighed for helt at fravælge revision

Faglig nyhedFra 1. januar 2013 kan små holdingselskaber helt fravælge revision, mens en række andre holdingselskaber som alternativ til revision får mulighed for at vælge en gennemgang efter den nye erklæringsstandard.

Revision

Holdingselskaber bliver fra 2013 sidestillet med andre selskaber i forhold til revisionspligt. De grænser, der gælder i den forbindelse i forhold til omsætning (mv.) måles i forhold til hele koncernen og ikke alene i forhold til holdingselskabet.

Det betyder, at holdingselskaber, der indgår i en koncern med en samlet omsætning på uden 8 mio. kr. som helt kan fravælge revision, mens holdingselskaber, som indgår i en koncern med en omsætning på mellem 8 - 72 mio. kr. som alternativ til revision kan vælge en gennemgang efter den nye erklæringsstandard. De nærmere betingelser er beskrevet nedenfor.

Revision kan dog ikke fravælges, hvis holdingselskabet accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabs-, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen. Det samme gælder, hvis bødeforlægget eller dommen gælder en som direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over selskabet.

Holdingselskaber i en koncern med en omsætning på under 8 mio. kr.

Holdingselskaber kan fravælge revision, hvis holdingvirksomheden og de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over, ikke tilsammen på balancetidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende størrelser:
 
1) En balancesum på 4 mio. kr.,
 2) en nettoomsætning på 8 mio. kr., og
 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Holdingselskaber i en koncern med en omsætning på 8-72 mio. kr. 

Holdingselskaber kan fremover bruge den nye erklæringsstandard som alternativ til revision, hvis holdingvirksomheden og de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over, ikke tilsammen på balancetidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende størrelser:

1) En balancesum på 36 mio. kr.,
2) en nettoomsætning på 72 mio. kr., og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Se lovforslaget og den vedtagne lov her.