Systemrevisionsbekendtgørelse 2008

Faglig nyhedFinanstilsynet har udstedt bekendtgørelse nr. 1019 af 22. oktober 2008 om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler. Samtidig ophæves Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1465 af 13. december 2006 om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. oktober 2008 og er vedlagt til orientering.

Revision

Den nye bekendtgørelse statuerer i § 7, at den eksterne systemrevisors erklæringer til de tilsluttede finansielle virksomheder kan afgives på et andet tidspunkt end ved årsskiftet. Erklæringerne kan dog tidligst afgives den 31. oktober i det pågældende kalenderår. Såfremt den eksterne systemrevisor vælger et tidligere tidspunkt end den 31. december for sin erklæringsafgivelse, skal han tillige ved årsskiftet erklære, at den samlede system-, data- og driftssikkerhed i perioden mellem erklæringsafgivelsen og årsskiftet har været og har fungeret betryggende. Erklæringer skal af datacentralerne uden ugrundet ophold sendes til de tilsluttede virksomheder, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed.

Systembekendtgørelse 2008