Udkast til ny bekendtgørelse om revision i finansielle virksomheder

Faglig nyhedFinanstilsynet har netop sendt udkast til ny bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder i høring.

Finanstilsynets revisionsbekendtgørelse pålægger i dag revisorer en række opgaver i forhold til bestyrelserne i finansielle virksomheder. Opgaverne består i at afgive oplysninger og bekræfte en lang række forhold af betydning for den pågældende virksomhed.

Det drejer sig eksempelvis om at bekræfte tilstedeværelsen af forretningsgange på et givent område eller at opsummere påbud,
som Finanstilsynet måtte have afgivet i løbet af regnskabsåret.

Finanstilsynet har sammen med FSR - danske revisorer (FINU) og IIA gennemgået den nuværende bekendtgørelse med henblik på at sikre at de opgaver, som pålægges ekstern revision, fortsat er relevante samt – og det er foreningens fokus - at sikre størst mulig klarhed om revisorers ansvar og pligter i den forbindelse.

Efter det nye udkast er der områder, hvor Finanstilsynet lægger op til, at revisor skal udføre flere handlinger, end der udføres i dag.

Foreningens finansielle udvalg (FINU) behandler sagen på møde den 30. maj 2013.

Læs høringsudkastet her.