Ophævelse af REVU’s udtalelse om ”Revisors erklæring om resultatforventninger i et børsprospekt”

Faglig nyhedIdet der ikke længere er krav om revisors erklæring om resultatforventninger medtaget i et børsprospekt, ophæves REVU’s udtalelse herom.

Revision

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 var der krav om, at revisor skulle afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed om, at resultatforventningerne var korrekt præsenteret, når et børsprospekt indeholdt resultatforventninger.

Dette krav er imidlertid ikke medtaget i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1147/1129 af 14. juni 2017, hvorfor REVU’s udtalelse om ”Revisors erklæring om resultatforventninger i et børsprospekt” fra december 2011 ophæves.

Ophævelsen har virkning fra dags dato.

Kontakt

  • Louise Nellemann

    Faglig chef- revision, etik og kvalitet, statsautoriseret revisor

    4193 3161