Revisors erklæring ved andre erklæringsopgaver med sikkerhed end review og revision af historiske finansielle opgaver

Faglig nyhedI forbindelse med ajourføringen af ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end review og revision af historiske finansielle oplysninger, har REVU udarbejdet en udtalelse herunder en række erklæringseksempler, der belyser kravene til indhold, og giver forslag til præsentation af en erklæring om en opgave udført efter ISAE 3000. ISAE 3000 (ajourført) træder i kraft for erklæringer dateret 15. december 2015 eller senere.

Revision

11. november 2015

IASE 3000, Den uafhængige revisors erklæring med sikkerhed om andre oplysninger end revision og review af historiske finansielle oplysninger (andre erklæringer med sikkerhed) træder i kraft for erklæringer, der dateres den 15. december 2015 eller senere -> ISAE 3000

ISAE 3000 retter sig mod et bredt spektrum af erklæringsopgaver, og en egentlig model for præsentation og indhold af en erklæring i sådan opgave er derfor ikke mulig. 

I REVU's udtalelse redgøres der for de elementer der, når det er relevant, skal indgå i en erklæring efter ISAE 3000,  et forhold der yderligere belyses ved en række erklæringseksempler:

  • Selskabskapitalens indbetaling i andre værdier end kontanter
  • Kreditorernes stilling efter fusion
  • Budget
  • Fordelingsnøgler anvendt i apotek ved udskillelse af aktivitet
  • Overholdelse af betingelser for beskatning efter tonnagebeskatningsloven
  • Oplysninger til brug for beregning af dagpengesats 

REVUs Udtalelse  

Bilag 1, Indhold i en erklæring med sikkerhed

Erklæringseksempler