Tech Talk #1 – teknologi i revision

Faglig nyhedLæs første nyhedsbrev fra IAASB’s Technology Working Group med opdatering om IAASB’s tiltag for at indarbejde teknologi og dataanalyse i revisionen, samt henvisninger til en række interessante nyheder og publikationer om revision og AI.

RevisionOm revisor

Nyhedsbrevet Tech Talk nr. 1 kan hentes her. Nyhedsbrevet udkommer alene på engelsk. Indholdet er følgende:

  • Dataanalyse og nuværende ISA’er – herunder ISA 315 (Revised), ISA 220 (Revised) og ISQM 1

  • Et kig på kunstig intelligens (AI) – indeholder henvisninger til en række interessante nyheder og publikationer om emnet

  • Samarbejder med andre Working Groups

  • Baggrund for IAASB’s Technology Working Group

  • Strategi og arbejde 2020-2023 – læs også mere her    

Formålet er følgende: “As part of the IAASB’s technology focus, this publication provides an update on efforts to appropriately address the technology related issues in recently and soon-to-be issued standards and exposure drafts. It also includes additional relevant news and information on technology in audit, and recent technology working group activities.” 

Teknologi skal blandt andet hjælpe revisorerne med at gøre revisionen mere relevant, øge kvaliteten af revisionen og gøre den mere effektiv.

Teknologiske værktøjer, herunder eksempelvis dataanalyse, skal anvendes til blandt andet at identificere de ”unormale”, og dermed interessante, transaktioner, hvor revisor kan fokusere sin arbejdsindsats, fremfor mere eller mindre tilfældige stikprøveudvælgelser efter statistiske modeller.

Implementeringen af teknologi i revisionen erstatter ikke behovet for, at revisor udøver sin faglige vurderinger og professionel skepsis, men teknologien er med til væsentligt at understøtte revisor i dette arbejde.

FSR – danske revisorer afholder følgende kurser: