Tech Talk #2 – teknologi i revision

Faglig nyhedLæs nyhedsbrevet fra IAASB’s Technology Working Group med opdatering om IAASB’s tiltag for at indarbejde teknologi og dataanalyse i revisionen, samt henvisninger til en række interessante nyheder og publikationer om revision og AI.

RevisionOm revisorDigitalisering

Nyhedsbrevet Tech Talk nr. 2 kan hentes her. Nyhedsbrevet udkommer alene på engelsk. Indholdet er følgende:

  • Information om IAASB’s Technology Workstream Plan, som arbejder med vejledninger om teknologiens påvirkning på dele af ISA’erne.
  • Information om IAASB’s Audit Evidence Working Group, som arbejder med teknologiens påvirkning på revisionsbeviset
  • Teknologi og ISA 315, herunder ISA 315 (revised) som forventes offentliggjort i december 2019
  • ISA 315 FAQ om teknologi
  • Der er også indarbejdet links til artikler om fx cybersikkerhed, machine learning, teknologiens påvirkning på revisionen, automatisering i revisionen, dataanalyse i revisionen og blockchains påvirkning på revisionen.

Teknologi er blandt andet med til at øge kvaliteten i revisionen, effektivisere revisionen samt gøre revisionen mere relevant og værdiskabende for kunderne.

Teknologiske værktøjer, herunder eksempelvis dataanalyse, anvender revisorerne til at identificere de ”unormale”, og dermed interessante, transaktioner, hvor revisor kan fokusere sin arbejdsindsats, frem for mere eller mindre tilfældige stikprøveudvælgelser efter statistiske modeller.

Implementeringen af teknologi i revisionen erstatter ikke behovet for, at revisor udøver sine faglige vurderinger og professionelle skepsis, men teknologien er med til væsentligt at understøtte revisor i dette arbejde.

Kontakt

  • Thomas Krath Jørgensen

    Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

    4193 3148