FAQ - Indhentning af engagementsforespørgsler

Faglig nyhedHvornår skal revisor indhente engagementsforespørgsler fra virksomhedens pengeinstitutter ved udvidet gennemgang?

 
"Revisor skal indhente engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens pengeinstitutter, såfremt det er relevant, og derved i det omfang engagementsforespørgslernes informationer muliggør det, opnå supplerende bevis for likvide beholdninger og engagementer med pengeinstitutter, herunder indeståender, værdipapirdepoter, finansielle instrumenter og forpligtelser, samt for eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. i årsregnskabet." 
(FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang afsnit 43 punkt 2)

*** 

Spørgsmål 5

En virksomhed har for fire år siden optaget lån hos Nykredit  A/S til finansiering af en domicilejendom. Skal revisor sende  engagementsforespørgsler?

Svar

Nykredit A/S er en realkreditinstitut og ikke et pengeinstitut, hvorfor revisor ikke skal fremsende engagementsforespørgsel.

 ***

Spørgsmål 4

En virksomhed har for fire år siden optaget lån hos Nykredit Bank A/S til finansiering af en domicilejendom. Skal revisor sende  engagementsforespørgsler?

Svar

Nykredit Bank A/S er et pengeinstitut, hvorfor revisor skal fremsende engagementsforespørgsel.

 ***

Spørgsmål 3

Skal revisor selv sende engagementsforespørgslerne til banken, eller kan dette overlades til kunden som led i denne giver revisor fuldmagt til at indhente de ønskede oplysninger.

Svar

Revisor skal som standarden giver udtryk for selv sende engagementsforespørgslerne til banken. Dette uden hensyntagen til kundens muligheder eller mangel på samme for at forsinke eller forvanske svaret fra banken, der forventes tilsendt direkte fra bank til revisor.

 ***

Spørgsmål 2

Samme situation som i spørgsmål 1, dog er den pågældende konto lukket efter balancedatoen men før datoen for revisors erklæring.

Svar

Bankkontoen eksisterer pr. balancedatoen, hvorfor engagements forespørgsel skal fremsendes.

***

Spørgsmål 1

En virksomhed har tre pengeinstitutter. De to pengeinstitutter har været benyttet til daglige bankforretninger i det seneste regnskabsår. Herudover er der en bankkonto i et pengeinstitut, som tidligere har været benyttet til døgnboksindbetalinger. De seneste to år har denne bankkonto ikke været anvendt og der er heller ikke andre konti i det pågældende  pengeinstitut. Saldoen på bankkontoen er  kr. 0 . Skal   der udsendes engagementsforespørgsel?

Svar

Bankkontoen eksisterer og engagementsforespørgsel skal fremsendes uanset saldoen er kr. 0.