FAQ - Indhentning af udskrifter fra tingbog, personbog m.v.

Faglig nyhedHvornår skal revisor indhente udskrift fra tingbog personbog og bilbog ved udvidet gennemgang?

"Revisor skal indhente udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog  pr. balancedagen, såfremt det er relevant, og derved i det omfang udskrifterne muliggør det, opnå supplerende bevis for aktiver og forpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. i årsregnskabet." 
(FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang afsnit 43 punkt 1)

*** 

Spørgsmål 2

Efter frasalg af dattervirksomheder består aktiviteten i den tidligere modervirksomhed alene af en ejendom, værdipapirer samt en ikke længere benyttet direktionsbil. Der har ikke nogen ændringer i aktiviteterne siden frasalget af dattervirksomhederne. Virksomheden har en betydelig egenkapital og ingen gæld. Er det nødvendig i en sådan situation at indhente oplysninger fra tingbog og bilbog?

Svar

Ja ejerforholdet eksisterer på balancedatoen, hvorfor der skal indhentes oplysninger fra tingbog m.v.

***

Spørgsmål 1

En virksomhed forhandler brugte biler. Skal der indhentes bilbogs oplysninger for alle biler, der er på lager på balancedagen?

Svar

Den supplerende handling i relation til at indhente af oplysninger fra bilbogen er ikke relevant for biler der er kategoriseret som varelager. Eventuelle pant for sådanne biler vil typisk ske via virksomhedspant og ikke som pantsætning af enkelte biler.