FAQ - Indhentning af oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelser

Faglig nyhedHvornår skal revisor rette forespørgsler om mulige tvister o.l. til virksomhedens advokatforbindelser ved udvidet gennemgang?

"Revisor skal indhente oplysninger på eller efter  balancedagen ved forespørgsler til virksomhedens advokatforbindelser (advokatbreve) , såfremt det er relevant, om eventuelle tvister, søgsmål, retssager eller lignende forhold, som virksomheden er part i, og derved i det omfang advokatbrevenes informationer muliggør det, opnå supplerende bevis for den regnskabsmæssige behandling af disse forhold  i årsregnskabet." 
(FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang afsnit 43 punkt 3)

*** 

Spørgsmål 3

En virksomhed har i regnskabsåret fået juridisk assistance  i forbindelse med en inkassosag. Sagen er afsluttet og afspejlet korrekt i bogføringen pr. balancedatoen de involverede beløb er uvæsentlige for regnskabet som helhed. Er det nødvendigt at fremsende advokatbrev?

Svar

Såfremt den person der har ydet assistancen er beskikket advokat skal der sendes advokatbrev.

***

Spørgsmål 2

En virksomhed har i regnskabsåret fået juridisk assistance  i forbindelse med en inkassosag. Sagen er ikke afsluttet på balancedatoen, men de involverede beløb er uvæsentlige for regnskabet som helhed. Er det nødvendigt at fremsende advokatbrev?

Svar

Såfremt den person der har ydet assistancen er beskikket advokat skal der sendes advokatbrev.

***

Spørgsmål 1

En virksomhed har i regnskabsåret fået juridisk assistance  i forbindelse med en kontant kapitalforhøjelse. Kapital forhøjelsen er er registeret i Erhvervsstyrelsen inden regnskabsårets udgang. Er det nødvendigt at fremsende advokatbrev?

Svar

Såfremt den person der har ydet assistancen er beskikket advokat skal der sendes advokatbrev.