FAQ - Dokumentation for indberetninger til SKAT

"Revisor skal indhente dokumentation for, at de til SKAT indberettede AM-bidrag, A-skatter, merværdiafgifter og lønsumsudgifter er korrekt indberettet på grundlag af bogføringen, såfremt det er relevant. Handlingen udføres for tre perioder, eller det færre antal perioder, som der er indberetningspligt for. Der foretages i denne forbindelse ikke nogen efterprøvelse af bogføringens bonitet." 
(FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang afsnit 43 punkt 4)