Erfaringer med dokumentation af reviewhandlinger – eksempler efterlyses (igen)

Faglig nyhedDer bliver generelt ofte efterlyst eksempler på, hvorledes kravene til dokumentation af handlinger kan opfyldes. Til en start efterlyser vi medlemmernes eksempler herpå ved review af varebeholdninger og debitorer i regnskaber for små virksomheder.

SMV

Fortolkning af dokumentationskrav i SMV er et tema, som vi generelt modtager mange spørgsmål om i Fagligt Center. Derfor håber vi med medlemmernes hjælp at kunne udarbejde gode eksempler herpå, der kan lægges ud på FSR - danske revisorers hjemmeside. Disse eksempler vil kunne tjene som inspiration, men selvfølgelig ikke, eller sjældent, kunne ”skrives direkte af” ved andre konkrete opgaver.

Til en start efterlyser vi konkrete eksempler på dokumentation af handlinger om:

  • review af varebeholdninger og
  • review af debitorer

i regnskaber for små virksomheder.

Det overordnede krav til dokumentation af handlinger i review er, at en anden erfaren revisor, der ikke før har været tilknyttet opgaven, kan forstå:

  • Hvilke handlinger der er udført, hvornår og af hvem
  • Resultaterne af handlingerne og konklusionerne på basis heraf
  • Håndtering af og konklusioner om betydelige forhold, der er opstået ved opgaven, og betydelige faglige vurderinger.

Valget af varebeholdninger og debitorer er bevidst. Det skal naturligvis forudsættes, at posterne er væsentlige. Ved disse poster håber vi, at mange medlemmer kan indsende relevante:

  • Eksempler på handlinger, hvor der ikke er risici vedrørende de to væsentlige poster
  • Eksempler på handlinger, hvor der er risici om et eller flere ”reviewmål” vedrørende de to væsentlige poster (og dermed ofte ”betydelige faglige vurderinger” om eksempelvis skøn over værdiansættelse), og
  • Eksempler på yderligere handlinger, der konstateres behov for at udføre på grund af opstået mistanke om væsentlig fejlinformation i de to væsentlige poster efter udførelse af de planlagte handlinger (”betydelige forhold, der er opstået ved opgaven”).  

Eksempler på tjekspørgsmål og hertil knyttet dokumentation i arbejdspapirer bedes indsendt til Lars Kiertzner, lkr@fsr.dk.

På forhånd tak for hjælpen!