Fra faglig hotline – leverandørfakturaer fra ugyldige CVR-numre

Faglig nyhedDet kan blive dyrt for selvstændige erhvervsdrivende, der ikke kontrollerer, hvem de køber hos. Herunder at fakturering sker fra et gyldigt CVR-nummer. Problemet bliver endnu større, hvis der betales kontant. I forlængelse heraf skal revisor håndtere problemerne.

SMVRevision

Fra praksis har vi i faglig hotline hørt om eksempler, hvor klienter modtager fakturaer fra leverandører – eksempelvis håndværkere i underentreprise – der anvender et ikke eksisterende/ugyldigt CVR-nummer. Den umiddelbare konsekvens heraf er, at der ikke er momsfradrag for den indgående afgift på de pågældende fakturaer.

I tilfælde, hvor der er betalt kontant med beløb over 10.000 kr., kan problemet blive endnu større. I så fald vil der ikke være skattemæssigt fradrag for de pågældende omkostninger, medmindre SKAT er underrettet senest 14 dage efter betalingen og senest 1 måned efter modtagelse af fakturaen, jf. Ligningslovens § 8y, hvor der kræves ”identifikation af betalingsmodtager og køber”. I tilfælde, hvor der foreligger et ugyldigt CVR nummer, kan det vel være vanskeligt at identificere sælger. Køber vil samtidigt hæfte solidarisk med sælger for den udgående afgift i henhold til Momslovens § 46, stk. 11.

En revisor, der bliver opmærksom på sådanne forhold, kan ikke assistere med opstilling af regnskabet, hvis forholdene ikke bliver håndteret korrekt. Det indebærer, at der ikke tages momsfradrag af varekøbet. Hvis der hertil er konflikt med kontantbetalingsreglen, skal hele varekøbet inklusive moms behandles som ikke fradragsberettiget, ligesom der skal oplyses om den solidariske hæftelse for sælgers udgående afgift. Bliver dette ikke håndteret korrekt, må revisor afstå fra opgaven.

Ved erklæringer med sikkerhed kan revisor håndtere manglende opretning ved at tage forbehold, ligesom det ved revision og udvidet gennemgang kan komme på tale at anføre bemærkninger om et muligt ledelsesansvar under supplerende oplysninger vedrørende andre forhold.

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Niklas Tullberg Hoff

  Fagkonsulent

  3369 1096
  4193 3196