Rådgivning om finansiering er i virksomhedernes top tre

Faglig nyhedDine små kunder efterspørger rådgivning om finansiering. Det viser en helt ny undersøgelse som FSR - danske revisorer har fået foretaget. Er du klar til at rådgive dine kunder om finansiering?

FinansieringSMV

Finansiering er et evigt aktuelt emne for de aller fleste virksomheder.

I følge en rapport fra FinansDanmark* oplever virksomhederne, at deres finansieringsmuligheder er forbedret under de senere års opsving i dansk økonomier.

Dog har de mindste virksomheder en generel tendens til at opleve mindre gunstige finansieringsmuligheder, hvilket ifølge FinansDanmark hænger naturligt sammen med, at der i dette segment findes flere, der ikke kan påvise stærke nøgletal over for deres bank. 

I følge en ny analyse** fra FSR - danske revisorer er det tydeligt at især de små selskaber efterspørger rådgivning, hvilket kan hænge godt sammen med, at de mindste virksomheder ikke ser samme forbedring i lånemulighederne fra banken.

Ønsker du mere proaktiv rådgivning fra din revisor indenfor følgende områder?
(Selskaber med 2-9 ansatte)

 

 

procent

Regnskab, revision og bogføring 46 
Skat, moms og afgifter  44 
Finansiering og/eller investering mv. 38 

46 procent af de adspurgte selskaber, der har op til 10 ansatte ønsker mere rådgivning indenfor regnskab, revision og bogføring, og 44 procent af de adspurgte selskaber med op til 10 ansatte efterspørger rådgivning inden skat, moms og afgifter. Det er ikke umiddelbart overraskende at små selskaber efterspørger rådgivning indenfor eksempelvis bogføring og moms. 

På tredjepladsen af ydelser som selskaberne efterspørger kommer rådgivning om finansiering og/eller investering mv.
En påstand er, at selskaberne efterspørger mere rådgivning, da de netop ikke ser en forbedring af deres finansieringsmuligheder i banken og at de efterspørger en stærk rådgivning for at opnå finansiering i banken eller rådgivning om andre finansieringsmuligheder. 

** 801 selskaber i størrelsen 2-249 ansatte er blandt andet er blevet spurgt ind til deres behov for rådgivning. Den samlede analyse vil blive udsendt i starten af år 2020. 

Vil du blive stærkere indenfor rådgivning om finansiering? Deltag i Finansieringsdagen i Horsens d. 14. november eller i København d. 27. november. Her sætter vi blandt andet fokus på hvordan du klæder bankerne på til mødet i banken og hvilke andre finansieringsmuligheder der er.

* Rapport: "Virksomhedernes finansieringsmuligheder - en temperaturmåling med fokus på SMV'erne". FinansDanmark, januar 2019. Find rapporten her 

 

Afstemning

Hvad er det vigtigste, når man vil skaffe kapital til at vækste?