Har dine kunder beskyttet deres værdifulde viden?

Faglig nyhedVil du deltage i et projektet, som skal sætte revisorer i stand til at tilbyde deres kunder hjælp til risikoafdækning, budgetlægning eller andre relevante indsatser på IPR-området?

SMV

Med patenter og varemærker kan en virksomhed beskytte sine forretningsidéer og særlige kendetegn. Mange små- og mellemstore virksomheder er ikke klar over, at manglende håndtering af patenter, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) kan få store konsekvenser for deres forretning.
Måske udvikler de produkter, som andre har rettighederne til, eller de får stoppet deres varer i tolden, fordi de ikke har sikret sig retten til deres varemærke i produktionslandet. Med få og simple værktøjer, kan små- og mellemstore virksomheder komme i gang med at arbejde aktivt med IPR.

Og kan du hjælpe dem med det?
Mange revisorer hjælper allerede i dag deres kunder med mange aspekter af forretningen. IPR-området er et vigtigt område at have med.
Patent- og Varemærkestyrelsen har sammen med Industriens Fond udviklet projektet IPR Business Insight. Projektet skal sætte revisorer i stand til at tilbyde deres kunder hjælp til risikoafdækning, budgetlægning eller andre relevante indsatser på IPR-området.

Den rette indsats for forretningen
Vil du være med til at udvikle de nye tilbud og være blandt de første til at tilbyde dem til dine kunder?
Patent- og Varemærkestyrelsen søger revisorer, som vil være med til at definere og udvikle produkterne. Projektet løfter størstedelen af opgaverne og du er som partner med til at give input og teste resultaterne.

Deadline for deltagelse 18. maj
Der er allerede flere revisorer, som har tilmeldt sig projektet, men der er fortsat ledige pladser. Vil du være med, så kontakt Patent- og Varemærkestyrelsen inden deadline for tilmelding den 18. maj.

Hør mere eller tilmeld dig projektet
Er du interesseret i at deltage, kan du høre mere ved at kontakte projektleder Marie Friis Madsen, mfm@dkpto.dk eller 43 50 82 11.

Kontakt

  • Jakob Holm

    Chefkonsulent

    3369 1069
    4193 3169