FSR RevisorNetværk - kommet godt fra start - men vi vil endnu mere.

Faglig nyhedDe første 4 møder i FSR RevisorNetværk er allerede afholdt. Alle med pæn tilslutning og stort engagement.

SMVFremtidens kerneydelser

Interessen for et besøg af SMV-indsatsen, har vist sig større end forventet. Udover de to officielle netværksmøder i november, har vi deltaget i 2 lokale erfagruppemøder på Sjælland.

Yderligere 3 bestående erfagrupper – på Fyn og i Jylland – har tillige sat vores besøg på deres dagsordenen i 2020.

Men det stopper ikke her – Vi har en stor interesse i at så mange revisorer som muligt vil hjælpe os med det fremadrettede arbejde – og det er stadig muligt at tilmelde sig. Også bestående Erfagrupper eller lignende er meget velkomne til at kontakte SMV-indsatsen – vi kommer gerne på besøg.

Husk - det er ganske gratis at deltage

Vi har blot brug for din tid og opmærksomhed

Tilmeld dig et netværksmøde på mail: tilmelding@fsr.dk

På de afholdte netværksmøder var dialogen stor, og alle deltagere gav med deres indlæg et godt indtryk af, hvad der rører sig rundt om i revisionsfirmaerne og særligt hvor FSR – danske revisorer forhåbentlig kan gøre en forskel.

Områderne, der særligt blev drøftet var:

IT – digitale trends, sikkerhed, uddannelse, GDPR, medlemsfordele

Uddannelse - Indhold, pris, form, medlemsinformation

Faglighed - Hotline, efteruddannelse, PEP, revisions- /revisorpligt, erklæringer, værktøjskassen

Politik - Standpunkter, synlighed, informationsniveau

Men vi vil gerne meget mere. Det er planen at afholde mindst 2-3 møder allerede i februar 2020, og med de nuværende tilmeldinger vil et møde i det nordlige Jylland og på Fyn være de mest oplagte steder. Men vi deltagere gerne andre steder.

            Læs mere om FSR RevisorNetværk her

Du er velkommen til at kontakte SMV-konsulent Martin Høgh på mho@fsr.dk eller telefon 28890760, hvis du vil høre nærmere om FSR RevisorNetværk.

Med baggrund i FSR - danske revisors strategi for 2019-2021, er et af de største ønsker at komme i bedre dialog med foreningens medlemmer. Netop det er en af grundpillerne i FSR RevisorNetværk

Kontakt

 • Martin Høgh

  SMV-konsulent

  2889 0760
 • Sara Sayk

  SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129