Vil du have del i 24,6 millioner kroner?

Faglig nyhedOpret et rådgiver-CV for at søge om optagelse på listen over rådgivere, som kan udføre rådgivningsopgaver for virksomheder, der opnår tilskud fra SMV:Digital.

SMVDigitalisering

Nu kan små og mellemstore virksomheder søge om tilskud på 100.000 kroner til private rådgivningsforløb om enten digital omstilling eller e-handel i regi af SMV:Digital, der har åbnet for ansøgninger til en ny tilskudspulje på knap 25 mio. kr.   

Puljen uddeles efter først-til-mølle.

Skal dine kunder have tilskud til relevant rådgivning hos dig?

Tilskuddet kan kun anvendes hos rådgivere, der er opført på en liste under SMV:Digital. Ansøg derfor om optagelse på listen over rådgivere, som kan udføre rådgivningsopgaver for virksomheder, der opnår tilskud fra SMV:Digital, hvis det er relevant for dig og dine nuværende kunder eller få nye kunder.

Sørg for at dit CV indeholder oplysninger om kompetencer og erfaringer inden for digitalisering og automatisering. 

Når du er optaget på listen, bliver dit CV lagt ind i en åben søgbar database, hvor alle virksomheder kan finde en relevant rådgiver.

Opret rådgiver CV hos SMV:Digital

Læs mere om SMV:Digital

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Brug Revisorernes Hus som dit Pitstop i København. Her kan du f.eks. holde uformelle møder.

Brug Revisorernes Hus