FSR kører igen kampagne om DIAS

Faglig nyhedFristen for selskabsselvangivelser er den 1. september 2016, men husk at indberette i god tid. Har du problemer med DIAS hører FSR – danske revisorer gerne fra dig.

SkatFSR - danske revisorer

Igen i år har FSR fokus på SKATs IT systemer, hvorfor vi gerne vil høre hvis du oplever problemer med selvangivelserne.

 

Fristen

Fristen for indberetning af selvangivelsen for indkomståret 2015 for selskaber og fonde er den 1. september 2016. Indberetningen skal ske i TastSelv Selskabsskat via TastSelv Erhverv. Da der ofte er stort pres på it-systemerne umiddelbart op til fristen, anbefaler FSR, at indberetninger foretages i god tid inden fristens udløb, så SKAT også kan hjælpe med eventuelle problemer.

 

Kladdesystem i DIAS

For at lette presset på it-systemerne og give brugerne mulighed for løbende at ændre i selvangivelserne, er der i DIAS et kladdesystem. Det er muligt at indtaste oplysninger i TastSelv Selskabsskat og først senere foretage den endelige indberetning. Når den endelige indberetning er foretaget, kan rettelser som udgangspunkt kun ske ved anmodning om ordinær genoptagelse til SKAT, som dog først genoptager sagen, når fristen for indberetning er overskredet. Der arbejdes på at få forbedret mulighederne for at genoptage sager.

Der er dog mulighed at få genåbnet en kladde, som ellers er færdigindberettet, så den tilbageføres til kladde. FSR opfordrer dog til, at dette så vidt muligt undgås ved at benytte kladdefunktionen til ændringer inden den endelige indberetning.

 

Selvangivelse for ophørte selskaber

Der er nu indført visning af skatteophørsdatoer for selskaber.
SKAT arbejder på at få implementeret bedre funktionalitet for ophørte selskaber, hvilket FSR vil orientere om, når dette indføres.

 

Store sambeskatningskredse

SKAT vil efter planen indføre muligheder for at indberette for større sambeskatningskredse, hvilket der også vil blive oplyst om via FSRs nyhedsbreve.

 

Kontakt vedrørende problemer med indberetninger

FSR følger løbende op på konkrete problemer med TastSelv-systemerne og gør blandt andet SKAT opmærksom på de problemstillinger, som medlemmerne indsender til FSR. Oplever du problemer i forbindelse med de digitale indberetninger i DIAS, hører FSR gerne dig.

 

Henvendelser bedes fremsendt til kbt@fsr.dk med beskrivelse og gerne billeddokumentation for fejlen.