Ændringer i TastSelv Erhverv vedrørende indberetning af moms, lønsum og punktafgifter

Faglig nyhedMed udgangen af marts 2018 ændres i mulighederne for at angive rettelser, der vedfører flere perioder, så der skal benyttes blanketter for hver afgiftsperiode

Skat

SKAT har oplyst til FSR - danske revisorer at der med udgangen af marts 2018 ændres systemet i TastSelv Erhverv, så man ikke længere kan indberette moms, lønsum og punktafgifter, inden perioden er udløbet.

Man kan heller ikke længere angive en rettelse, der vedrører flere perioder for moms i TastSelv Erhverv. Ligeledes skal der anvendes en efterangivelsesblanket for hver periode for lønsum og punktafgifter.

Begrundelsen for ændringerne er blandt andet, at en samlet efterangivelse vil få en samlet forældelsesdato, selvom hver periode, der indgår i rettelsen, forælder hver for sig. Dette medfører bl.a. problemer, når SKAT skal inddrive gæld.

I praksis betyder det følgende:

For moms:
Muligheden for at indtaste en rettelse over en valgfri periode bliver fjernet i TastSelv Erhverv. I stedet skal man indtaste hver rettelse på den lovbestemte afregningsperiode, dvs. en måned, et kvartal eller et halvår.

For lønsumsafgift og punktafgifter:
De blanketter, der bruges i dag, bliver ikke ændret og skal udfyldes som hidtil, det vil sige, én blanket for hver periode. Hvis man angiver for flere perioder samlet, vil blanketten blive returneret til afsenderen. Afsenderen vil blive bedt om at angive på ny, med den korrekte periodisering. 

Se blanket for rettelse af lønsumsangivelser

Se blanket for rettelse af punktafgiftsangivelser

Se vejledning til rettelse af momsangivelse

 

SKAT henviser endvidere til Den juridiske vejledning afsnit A.A.8.3.1 for nærmere information om angivelserne.

Har du spørgsmål til SKAT, kan nedenstående direkte telefonnumre benyttes:

Telefon (moms/lønsum): 72 22 28 67

Telefon (punktafgifter): 72 22 28 10

 

Har du som revisor problemer med SKATs systemer eller konstruktive forslag til forbedringer, er du velkommen til at kontakte FSR - danske revisorer.