Indberetning af henholdsvis investorfradrag og medarbejderaktier for 2019

Faglig nyhedI slutningen af 2018 vedtog Folketinget regler om fradrag for investeringer i visse små og mellemstore virksomheder - i daglig tale investorfradrag. I foråret vedtog Folketinget lempede vilkår for regler om medarbejderaktier. Nyheden handler om, hvordan indberetningen for henholdsvis investorfradrag og tildeling af medarbejderaktier skal foretages.

Skat

Investorfradrag

Reglerne om indberetning om investorfradrag følger af skatteindberetningslovens §§ 29a og 29b, der er indført ved investorfradragsloven (lov nr. 1707 af 27. december 2018).

Det selskab, der modtager kapitalindskud efter reglerne i investorfradragsloven, skal foretage indberetning om investeringen. Skattestyrelsen forventer at anvende de indberettede oplysninger om investeringen på borgerens (investors) årsopgørelse for 2019.

Der kan også investeres gennem en investorfradragsfond. Er investeringen foretaget ved erhvervelse af andele i en investorfradragsfond, skal fonden indberette om investeringen.

En af betingelserne for at opnå investorfradrag er, at investor skriftligt har oplyst over for selskabet og/eller investorfradragsfonden:

  • At der ønskes investorfradrag for investeringen, og
  • I hvilket omfang dette fradrag ønskes taget.

Registrering af pligt til at indberette om investorfradrag

Inden der indberettes til Skattestyrelsen, skal selskabet og eventuelt investorfradragsfonden foretage anmeldelse om indberetningspligten til Skattestyrelsen. Det sker ved anvendelse af blanket 03.047, som findes på Virk.dk.

Vejledning om indberetning af investorfradrag

Skattestyrelsen har udarbejdet en indberetningsvejledning til brug for selskaber, der modtager kapitalindskud, som danner grundlag for investorfradrag. Vejledningen gælder også investorfradragsfonde. Vejledningen for 2019 kan findes her fra december 2019.

Offentliggørelse i statsstøtteregister

Selskaber, der modtager kapitalindskud efter reglerne i investorfradragsloven, skal indberette flere oplysninger, hvis kapitalindskuddet overstiger 500.000 euro. Disse oplysninger skal indberettes i en digital blanket, der er under udarbejdelse i Skattestyrelsen.  

Oplysningerne vil blive offentliggjort i Europa-Kommissionens statsstøtteregister.

Medarbejderaktier

Reglerne om indberetning af medarbejderaktier m.v. er udvidet, så indberetningspligten også omfatter tildeling af aktier, der er omfattet af ligningslovens § 16. Derudover skal erhvervelse af aktier ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter, der er omfattet af ligningslovens §§ 16 eller 28, også indberettes.

Indberetningspligten påhviler både det selskab, der yder vederlag i form af aktier, og det selskab, over for hvilket købe- eller tegningsretter, omfattet af ligningslovens §§ 7P, 16 eller 28, gøres gældende efter skatteindberetningslovens § 8.

Ved indberetning om erhvervelse af aktier efter en medarbejderaktieordning, omfattet af ligningslovens § 7 P, skal det oplyses, om medarbejderen har erhvervet aktierne, køberetterne til aktierne eller tegningsretterne til en værdi svarende til maksimalt 10 procent af årslønnen, eller til en værdi svarende til maksimalt 20 procent af årslønnen.

Vejledning om indberetning af medarbejderaktier

Skattestyrelsen har udarbejdet en indberetningsvejledning til selskaber, der yder vederlag i form af aktier, som er omfattet af ligningslovens §§ 7P eller 16. Vejledningen gælder også for selskaber, over for hvilke købe- eller tegningsretter, som er omfattet af ligningslovens §§ 7P, 16 eller 28, gøres gældende. Vejledningen for 2019 findes her.

Tidsfrister

Indberetning om kapitalindskud efter investorfradragsloven, foretaget i 2019, samt erhvervelse af aktier i 2019 i medfør af en medarbejderaktieordning, skal indberettes senest den 20. januar 2020.

Kontakt

Spørgsmål om indberetning af investorfradrag, medarbejderaktier eller oplysninger til EU’s statsstøtteregister, kan stilles til Skattestyrelsen på eKapital@sktst.dk eller på telefonnummer 7238 0210.