Husk at indsende de påkrævede skattespecifikationer til skattemyndighederne

Faglig nyhedStørre virksomheder skal indsendes skattespecifikationer efter mindstekravsbekendtgørelsens kapitel 3. Alle de påkrævede skattespecifikationer skal indsendes til skattemyndighederne. Det er ikke tilstrækkeligt at indtaste selvangivelsens tal i TastSelv

Skat

Større virksomheder, som er  omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen (nr. 1295 af 14/11-2018) skal huske at indsende de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsens kapitel 3 til skattemyndighederne. Det er ikke tilstrækkeligt at indtaste selvangivelsens tal i TastSelv. Informationen kan dog indsendes elektronisk.

Kravet gælder for alle juridiske erhvervsdrivende, der har en nettoomsætning på over 100 mio. kr. Er selskabet en del af en sambeskatningskreds, skal grænsen ved de 100 mio. kr. ses for de sambeskattede selskaber som en samlet opgørelse, og alle selskaberne i sambeskatningskredsen skal indsende skattespecifikationer.

Derudover gælder kravet for alle finansielle virksomheder, tonnagebeskattede virksomheder, kulbrinte beskattede virksomheder, elselskaber samt andel- og brugsforeninger, uanset deres omsætning. Endvidere skal alle internationale sambeskattede selskaber medtages.

Det er Skattestyrelsens erfaring, at selskaberne ofte mangler at indsende oplysninger om nettoomsætningen, specifikationen af omkostninger samt oplysningerne om koncernstruktur og genbeskatningssaldi.

 

 

Find mindstekravsbekendtgørelsen her.