Skattefri virksomhedsomdannelse kan nu ordnes elektronisk

Faglig nyhedSkattestyrelsen åbner nu op for, at man kan indsende materialet vedrørende den skattefrie virksomhedsomdannelse elektronisk

Skat

Alle lovpligtige dokumenter til brug for den skattefrie virksomhedsomdannelse kan for fremtiden indsendes elektronisk via skat.dk. 

De lovpligtige dokumenter er bl.a. stiftelsesdokument, vedtægter, vurderingsberetning, åbningsbalance, dokumentation for at selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen, opgørelse over aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum mv.

Brug den digitale blanket Skattefri virksomhedsdannelse (05.037), som du finder her

 

Det seneste regnskab skal tillige sendes til skattemyndighederne. Det kan også ske elektronisk. 

Det kan evt. eftersendes, hvis det ikke er klar til at blive sendt med de lovpligtige dokumenter. 

Man kan læse mere om skattefrie virksomhedsomdannelser her: