Skattestyrelsen meddeler, at der er driftsforstyrrelser i DIAS

Faglig nyhedDriftsforstyrrelser i DIAS påvirker print-funktion

SkatDigitaliseringRevision

FSR - danske revisorer har på baggrund af en medlemshenvendelse rettet henvendelse til Skattestyrelsen, som bekræfter, at der er driftsforstyrrelser i DIAS.

Driftsforstyrrelserne betyder, at print-funktionen ikke fungerer hensigtsmæssigt. Det er således ikke muligt at få printet selvangivelser fra tidligere indkomstår korrekt.

FSR - danske revisorer udsendte den 21. december en nyhed på hjemmesiden, som vedrørte leverandørskifte i DIAS. Det er dette leverandørskifte, som også påvirker print-funktionen. Skattestyrelsen forventer, at det vil være muligt at printe fra systemet i slutningen af januar.