Ændringer til årsopgørelsen og selvangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende 2016

Faglig nyhedÆndringerne omfatter bl.a. en ny rubrik samt enkelte tekstrettelser. Læs også om skift af selvangivelsestyper

Skat

Selvstændigt erhvervsdrivende, der benytter sig af virksomhedsordningen, får en ny rubrik, der kan udfyldes, når der skal laves selvangivelse. Rubrikken kommer i selvangivelsen til at hedde ”Overførsler, som følge af sikkerhedsstillelser” og få nr. 122. Rubrikken kommer til at omfatte:

 • Værdien af årets samlede sikkerhedsstillelse af aktiver i virksomhedsordningen, for gæld der ikke er i virksomhedsordningen.
 • Værdien af sikkerhedsstillelsen beregnes som det laveste beløb af gældens kursværdi eller aktivernes handelsværdi på det tidspunkt i 2016, hvor sikkerheden stilles.
 • Hvis virksomhedsordningen er valgt for 2016, og ikke anvendes for 2015, omfatter rubrikken også sikkerhedsstillelser, der er foretaget før 2016. Værdien af disse sikkerhedsstillelser beregnes ved starten af indkomståret 2016.
 • Hvis der er foretaget sikkerhedsstillelser før indkomståret 2016, og hvis virksomhedsordningen vælges inden 1. juli 2016, sker opgørelsen af beløbet dog på det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillelsen blev gennemført.

Rubrikken kommer ikke til at omfatte:

 • Situationer, hvor både gæld og aktiver er medtaget i virksomhedsordningen.
 • Situationer, hvor både gæld og aktiver er uden for virksomhedsordningen.
 • Situationer, hvor virksomhedens gæld har sikkerhed i aktiver uden for virksomhedsordningen.
 • Sikkerhedsstillelser, der er foretaget før 2016, med mindre virksomhedsordningen ikke blev anvendt for 2015.
 • Sikkerhedsstillelser, som ikke anses for overførsler – Fx sikkerhedsstillelser, der er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

Man skal her være opmærksom på den værdi – eller det beløb – i rubrikken anses for overført til den selvstændige, og skal ikke medtages i virksomhedens indkomst.

Selvangivelsestyper

SKAT oplyser at der den 3. februar 2017 blev åbnet for adgang til Skatteoplysninger 2016 i TastSelv Borger. Det vil her bl.a. være muligt at se, hvilken selvangivelsestype, SKAT har registreret for den enkelte borger eller virksomhed.

Det er samtidig også muligt skifte selvangivelsestype eller fravælge årsopgørelsesordningen, hvis den enkelte borger eller virksomhed ønsker dette. Fravalg af årsopgørelsesordningen er mulig indtil den 1. marts 2017. Anmodninger om dette skal ske skriftligt og kan kun ske i perioden mellem 3. februar og 1. marts 2017.

Anmodningerne skal indsendes til SKAT på følgende måde, hvis de skal behandles inden fristens udløb:

 • Log på TastSelv Borger (kundens)
 • Vælg Kontakt
 • Vælg Skriv til SKAT
 • Vælg Indkomst og fradrag
 • Vælg Indkomst og fradrag 2015
 • Vælg udvidet selvangivelse
 • Vælg Ændring af selvangivelsestype (først fra den 3. februar 2017 – og til slusen ”skat-erhverv”)
 • Skriv besked

Anmodninger om ændringer til SKAT efter den 1. marts 2017 imødekommes ikke som udgangspunkt, men i perioden 13. marts til 2. juli 2017, kan borgere, der har modtaget ”lønmodtagerårsopgørelse”, vælge den udvidede selvangivelse helt frem til 2. juli 2017. Borgere med S15 angivelser (årsopgørelsesordninger) kan endvidere ikke få udbetalt overskydende skat før, der er selvangivet eller selvangivelsesfristen er udløbet.

En anmodning om skift af selvangivelsestype omfatter kun ét enkelt indkomstår. Anmodninger indgået til SKAT i perioden 3. februar til 1. marts 2017 vil kun blive ekspederet for indkomståret 2017. Man kan således ikke afstå fra årsopgørelsesordningen flere år frem i tiden.

 

Læs SKATs meddelelse om ændringerne her

Selvangivelsen for 2016 kan findes her

Vejledningsteksten til rubrik 122 kan læses her