Ny rapport: Revisorer får virksomheder til at overholde skattereglerne

Faglig nyhedRevisionskrav for virksomheder er gennem årene blevet lempet. En ny rapport fra Norge har undersøgt konsekvensen af de lempede krav ift. skattereglerne. De lempede revisionskrav åbner dørene op for en dårligere regelefterlevelse på skatteområdet.

Skat

Små virksomheder i Danmark har siden 2006 haft mulighed for at fravælge revision, hvis de ligger under den bagatelgrænse, der gælder efter danske regler. Formålet med reglerne har været, at det skulle gøres nemmere for virksomhederne, da de ikke behøver at afholde udgifter til udarbejdelse af regnskabet. Samme regler gør sig gældende i Norge, og her viser undersøgelsen hvilken betydning, revision af virksomhedernes regnskab har på efterlevelsen af reglerne.

To forskere fra Norwegian Business School undersøgte ca. 2.100 virksomheder og deres ”compliance quality score” (CQS)/overholdelse af skattereglerne.

Undersøgelsen viser bl.a, at virksomheders tax compliance/overholdelse af skattereglerne er lavere, når revision er fravalgt. Virksomheder der ikke revideres betaler derfor i mindre grad den skat, de skal, og det betyder også, at staten derved går glip af et skatteprovenu. Den eneste kontrol af virksomhedens resultat når revision er fravalgt, er hvis virksomheden udtages til gennemgang hos de nationale skattemyndigheder. Der er altså en negativ forskel på, om virksomheden betaler den rigtige skat, når revision er fravalgt.

Hvorvidt dette skyldes skattereglernes kompleksitet eller bevidst unddragelse siger rapporten ikke noget om, men fravalget af revision har en målbar negativ effekt for skatteprovenuet.      

Læs hele rapporten her.