Muligheden for sporadisk indberetning af løn ophører

Faglig nyhedRevisor – har du små virksomheder i porteføljen, der indberetter løn sporadisk? Virksomheder skal fremover til tasterne og lave nul-angivelser i måneder, hvor der ikke er udbetalt løn til ansatte. Men husk, at virksomheder uden ansatte kan afmelde pligten som arbejdsgiver.

Skat

Nyheden er opdateret 19. december kl. 9.30, med oplysninger omkring gentilmelding af pligt til at indberette løn.

 

Den 1. januar 2019 afskaffes virksomheders mulighed for at være registrerede med pligten sporadisk indberetning af løn (A-skat og am-bidrag). Det betyder, at de pågældende virksomheder, som alle andre virksomheder, fremover skal foretage en såkaldt nul-indberetning i måneder, hvor der ikke er udbetalt løn til ansatte.

Automatisk omregistrering af indberetningspligt
Virksomheder, der i dag kun har pligt til at indberette løn i måneder, hvor der reelt er sket en lønudbetaling, vil automatisk blive omregistreret pr. 1. januar 2019. De pågældende virksomheder vil herefter alle have pligt til at indberette løn på månedlig basis. 11. februar 2019 er første indberetningsdato (januar-løn) efter, at de nye regler er trådt i kraft.

Skattestyrelsen oplyser virksomhederne om omregistreringen og virksomhederne skal i udgangspunktet ikke selv gøre noget i den forbindelse. Men det skal de fremadrettet.

Hvis virksomheden efter 1. januar 2019 ikke selv sørger for at lave en nul-indberetning i måneder uden lønudbetalinger, vil Skattestyrelsen gå ind og foretage et skøn og foretage en foreløbig fastsættelse. En manglende indberetning udløser samtidig en afgift på 800 kr.

Afmeld pligten som arbejdsgiver
En række virksomheder foretager i dag slet ingen indberetninger af A-skat og am-bidrag. Virksomheder, som ikke forventer at foretage lønudbetalinger fremover, bør derfor overveje at ændre deres status som arbejdsgiver på virk.dk.

Det kan fx være foreninger, der i dag er registreret med CVR.nr., men som ikke har ansatte, der udbetales løn til.

Ændringen påvirker ikke de virksomheder, der i dag i forvejen har pligt til at indberette ansattes løn hver måned.

 

Virksomheder kan derfor afmelde sig pligten til at angive månedligt, og tilmelde sig pligten igen, når der er ansatte.
Skattestyrelsen oplyser at en behandling af pligtangivelse, giver en sagsbehandlingstid omkring 8-14 dage.

Det er derfor Skattestyrelsens anbefaling, at der i stedet nulindberettes løbende, og der kan indberettes forud i tid også.


Sådan afmelder I pligten som arbejdsgiver:

  1. Fremsøg jeres virksomhed med CVR-nummer, eller vælg den under Dine virksomheder.
  2. Klik Ændre, og vælg Ændre/Rediger virksomhed.
  3. Afmeld pligten ved at klikke ud for feltet Afmeld.
  4. Tjek, at I får en kvitteringsmail fra virk.dk. Afmeldelsen er først gennemført, når I har fået den.


Foreninger og personligt ejede virksomheder, der afmelder sig pligten som arbejdsgiver skal hvis de fortsat ønsker at bibeholde deres cvr-nummer omregistrere sig på virk.dk.

Foreninger skal registrere sig som frivillig forening.

Personligt ejede virksomheder skal registrere sig som personligt ejet mindre virksomhed.

Skattestyrelsens Virksomhedsregistrering kan kontaktes på telefon 7222 2827 og hjælp til eIndkomst kan findes på 7222 2824. 

Læs mere om ophør af mulighed for sporadisk indberetning af løn.