Højere bo- og gaveafgift på vej

Faglig nyhedRegeringen har i dag fremsat lovforslag om at hæve bo- og gaveafgiften til 15 % igen.

Skat

Bo- og gaveafgiften skal harmoniseres igen, således at der også for overdragelse af aktier og erhvervsvirksomheder fra 2020 betales en bo- og gaveafgift på 15 %.

Samtidigt vil man forbedre den nuværende henstandsordning, således at man får retskrav på henstand og henstandsperioden bliver forlænget fra 15 til 30 år.

Den rentesats som henstandsbeløbet skal forrentes med, skal ændres fra de nuværende 1 %. p.a. over diskontoen, dog mindst 3 %. p.a., til standardrenten i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2.

Ændringen skal gælde fra 1. januar 2020.

Læs lovforslaget her: