Skattestyrelsen har ændret i TastSelv Erhverv, når man registrerer sig som momspligtig tilbage i tid

Faglig nyhedDen 10. december 2019 ændrede Skattestyrelsen i TastSelv Erhverv, så man ikke længere kan angive samlet på flere perioder, når en virksomhed registrerer sig tilbage i tid.

Skat

Skattestyrelsen har den 11. december orienteret FSR - danske revisorer om, at der er ændret i TastSelv Erhverv, så systemet ikke ikke længere samler historiske perioder med indeværende periode. Hver periode vil blive delt op for sig. 

Begrundelsen for ændringerne er blandt andet, at en samlet angivelse vil få en samlet forældelsesdato, selvom hver periode forælder hver for sig. Dette medfører problemer, når Skatteforvaltningen skal inddrive gæld.

Hvad betyder det?
Ændringen betyder, at hvis en virksomhed registrerer sig med en startdato tilbage i tid, bliver der oprettet perioder i TastSelv Erhverv svarende til de perioder, der ville have været oprettet, hvis virksomheden havde registreret sig rettidigt.

Fx, hvis virksomhedsejeren burde have været momsregistreret pr. 1. august 2019, men rent praktisk ikke får gjort det før 15.december 2019, så har TastSelv Erhverv hidtil samlet momsangivelserne for 3. og 4. kvartal i en samlet angivelse for 4. kvartal. Pr. 10. december 2019 bliver der nu oprettet en periode for 3. kvartal og en periode for 4. kvartal. Hver periode får de oprindelige frister. 

Med ændringen er det nu blevet endnu vigtigere, at virksomhedsejer momsregistrerer sig rettidigt. Efter ovenstående eksempel vil en for sen registrering have den konsekvens, at momsangivelsen for 3. kvartal ikke angives rettidigt med deraf følgende konsekvenser.