Ombudsmand udtaler sig om anvendelsen af administrative afgørelser på skatteområdet

Faglig nyhedFolketingets Ombudsmand har undersøgt Skattestyrelsens brug af administrative skatteafgørelser, der alene er offentliggjort i afgørelsesdatabasen, og har udtalt at disse også skal indgå ved vurdering af gældende praksis.

FSR - danske revisorerSkat

På vegne af blandt andet FSR – danske revisorers skatteudvalg, har Folketingets Ombudsmand undersøgt Skattestyrelsens sagsbehandling i en række sager i forbindelse med, at skatteyder havde henvist til anden praksis fra sager, der ikke var offentliggjort med SKM-nummer, men som lå i afgørelsesdatabasen ”silo-sager”.

I de sager, som var præsenteret for Ombudsmanden, havde Skattestyrelsen udtalt, at man anså afgørelser fra afgørelsesdatabasen for at være uden betydning for fastlæggelse af praksis, og man ville derfor ikke inddrage sagerne i sagsbehandlingen.

Ved Ombudsmandens undersøgelse, har Skattestyrelsen henvist til, at de konkrete sager ikke er udtryk for Skattestyrelsens generelle opfattelse og forvaltning, og Skattestyrelsen vil derfor præcisere dette i procesvejledningen til medarbejdere og i Den juridiske vejledning.

Folketingets Ombudsmand konkluderer, i overensstemmelse med FSRs skatteudvalgs opfattelse, at administrative sager offentliggjort i afgørelsesdatabasen uden SKM-nummer også skal inddrages ved sagsbehandling og fastlæggelse af praksis, særligt når skatteyder gør dette gældende.

 

Hele udtalelsen fra Folketingets ombudsmand kan læses her

 

FSR – danske revisorer deltager i en bred række af kontaktudvalg i Skatteforvaltningen, og hvis du oplever problemer med eksempelvis sagsbehandlingen, er du velkommen til at kontakte FSRs sekretariat.