Husk at indsende oplysningsskemaet for juridiske personer senest den 1. juli kl. 9

Faglig nyhedFristen for aflevering af oplysningsskemaet nærmer sig. Efter ikrafttrædelsen af skattekontrolloven 1. januar 2019 er fristen for juridiske personer i 2019 1. juli kl. 9.

Skat

Nyheden er opdateret efter udsendelse af FSR - danske revisorers nyhedmail den 27. juni kl. ca. 16.52, da der var fejl i datoen. 

Ikrafttrædelsen af skattekontrolloven, lov nr. 1535 af 19/12/2017, betyder, at hvis oplysningsfristen udløber dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen  til den førstkommende hverdag kl. 9.  

I 2019 falder 30. juni på en søndag. Det betyder derfor, at oplysningsfristen for juridiske personer forlænges til mandag den 1. juli kl. 9. 

 

For så vidt angår fysiske personer, der skal aflevere udvidet selvangivelse, er indberetningsfristen den 1. juli kl. 23.59. 

 

Hvis fristen ikke overholdes, kan Skatteforvaltningen pålægge skatteyderen tvangsbøde, indtil oplysningsskemaet er indsendt.

 

Hvis du endnu ikke har indsendt oplysningsskemaet, kan du med fordel læse:

Tips og Tricks fra Skattestyrelsen til indberetning af oplysningsskemaet 2018

Virksomheder omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen skal huske at indsende de påkrævede skattespecifikationer til SKAT