Ændringer i oplysningsskema for 2019

Faglig nyhedSkattestyrelsen har informeret om, at man foretager ændringer i oplysningsskemaet for 2019.

Skat

Skattestyrelsen har informeret FSR - danske revisorer om, at man ønsker at foretage ændringer i oplysningsskemaet for 2019. 

Felt 67 - kontrollerede transaktioner

Oplysningsskemaet bliver fra 2019 ændret i felt 67, som vedrører kontrollerede transaktioner.

Fremadrettet vil teksten i oplysningsskemaet være:

"Har der været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter?"

I oplysningsskemaet 2018 var teksten 

"Har der været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter på mere end 5 mio. kr.?"

Beløbsgrænsen på 5 mio. kr. fjernes således i feltet. Baggrunden for ændringen er en beretning fra Rigsrevisionen vedr. SKATs indsats på transfer pricing-området. 

Fremadrettet betyder det, at selskaber, som har sat kryds i felt 67 også vil skulle udfylde det supplerende bilag om kontrollerede transaktioner. 

Øvrige ændringer

Oplysningsskemaet vil få tilføjet et nyt felt om

  • "Indberetning af underskud der er bortset fra i indkomståret, jf. LL § 33H". 
  • "Genanbringelse af ejendomsavance".  
  • "Registrering af EBIT/EBITDA begrænsning". 

Derudover vil der være ny vejledningstekst til felt 161a, 161c, 161d, 161e og 161L.