Virksomheder omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen skal huske at indsende de påkrævede skattespecifikationer til SKAT

Faglig nyhedDet er vigtigt for større virksomheder at være opmærksom på skattespecifikationer, som fremgår af mindstekravsbekendtgørelsens kapitel 3. Alle de påkrævede skattespecifikationer skal indsendes til SKAT. Det er ikke tilstrækkeligt at indtaste selvangivelsens tal i TastSelv.

Skat

Virksomheder omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen nr. 1295 af 14/11-2018 skal huske at indsende de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsens kapitel 3 til SKAT. Det skal i den forbindelse understreges, at det ikke er tilstrækkeligt at indtaste selvangivelsens tal i TastSelv. Informationen kan dog indsendes elektronisk.

Kravet gælder for alle juridiske erhvervsdrivende, der har en nettoomsætning på over 100 mio. kr. Er selskabet en del af en sambeskatningskreds skal grænsen ved de 100 mio. kr. ses for de sambeskattede selskaber som en samlet opgørelse, og alle selskaberne skal indsende skattespecifikationer.

Derudover gælder kravet for alle finansielle virksomheder, tonnagebeskattede virksomheder, kul/brinte beskattede virksomheder, elselskaber samt andel- og brugsforeninger, uanset deres omsætning. Endvidere skal alle internationale sambeskattede selskaber medtages.

Det er Skattestyrelsens erfaring, at selskaberne ofte mangler at indsende oplysninger om nettoomsætningen, specifikationen af omkostninger samt oplysningerne om koncernstruktur og genbeskatningssaldi.

FSR – danske revisorer opfordrer alle større virksomheder og deres rådgivere til at være opmærksomme på kravene i mindstekravsbekendtgørelsen i forbindelse med selvangivelsen.

Find mindstekravsbekendtgørelsen her.