Skattestyrelsen ændrer i prioriteringsrækkefølgen i henstandssaldoen vedr. fraflytterskat

Faglig nyhedSkattestyrelsen udsender styresignal om ændring i prioriteringsrækkefølgen i henstandssaldoen vedr. fraflytterskat uden foregående høring

Skat

Skattestyrelsen udsendte onsdag den 28. august styresignal om ændring af prioriteringsrækkefølgen ved nedskrivning af henstandssaldoen vedrørende fraflytterskat på aktier m.v.

Styresignalet har ikke været i sendt i høring, da Skattestyrelsen har vurderet, at der vil kunne spekuleres i de hidtidige regler i tiden indtil den endelige udgivelse af styresignalet.

Ændringen af prioriteringsrækkefølgen skyldes, at skatteyder har kunne nedbringe henstandssaldoen til 0 kr. uden reelt at have betalt fraflytterskat. 

Prioriteringsrækkefølgen følger ikke af lovgivning, og Skattestyrelsen kan således ændre den administrativt.

Hidtidig praksis
Før styresignalet blev henstandssaldoen i visse tilfælde først nedskrevet med beløb, der ikke krævede kontant betaling af afdrag (fx tab) og derefter med beløb, hvor nedskrivning krævede en kontant betaling (fx modtagelse af udbytte, der beskattes lavere end i Danmark). Den prioriteringsrækkefølge betød, at det var muligt at undgå kontant betaling af fraflytterskatten ved at modtage store udbytter og derefter sælge aktierne med tab. Nedskrivning med skatteværdien af aktietabet kunne føre til, at henstandssaldoen gik i 0. Dermed var fraflytterskatten udlignet.

Skattestyrelsen mener, at det var sådanne situationer, som lovgiver ville forhindre med den omfattende ændring af fraflytterbeskatningsreglerne, der blev gennemført i 2008.

Ny praksis
Den nye prioriteringsrækkefølge betyder, at nedskrivning af henstandssaldoen skal ske i kronologisk orden for hvert enkelt forhold, der medfører, at der skal foretages nedskrivning af henstandssaldoen og eventuelt endvidere betales afdrag på henstandssaldoen.

Ikrafttræden
Styresignalet har virkning for forhold, der medfører, at der skal foretages nedskrivning af henstandssaldoen og eventuelt betales afdrag på henstandssaldoen, der indtræder den 28. august 2019 eller senere.